За първи път занятия в СИП - Домашен бит и техника в Основно училище "Алеко Константинов" започват да се водят през 2008 / 2009 учебна година. Съставът на групата е предимно от второкласници. Много от тях посещават СИП - ДБТ до завършването на начален етап. Ръководител на занятията е Боряна Петрова - старши начален учител в ОУ "Алеко Константинов" гр. Димитровград.

През изминалите три учебни години Сръчните Алековци с гордост защитават името си. Участвахме в много конкурси и спечелихме призови места. За това свидетелстват грамотите и наградите, които са в кабинет Творчество и красота.