Участници в СИП

  През тази учебна 2011/2012 година водя занятията на две групи. Първата група е съставена изцяло от учениците възв втори клас.

  Това са Биляна Кръстева, Даниела Иванова, Емилия Енчева, Йоана Руменова и Йоана тонева от ІІ а клас; Тия Гъчева и Румяна от ІІ б клас; Алек Руменов, Виктория Костадинова, Теодора Николаева и Марина от ІІ в клас; Дарина Иванова, Десислава Стоянова, Елеонора Велчева, Никол Пашалиева, Мария Желева, Нелина Петрова, Петър Иванов и Сезен местанова от ІІ д клас.

  Втората група е съставена от ученици от трети и четвърти клас.

  Лидия михалева, Микаела Добрева, Наталия Христозова от ІІІ а клас; Дария тончева, Марина Михалева, Микаела Димитрова от ІІІ б клас; Никита Станилова, Катерина Илиева, Наталия Ганчева, Ваня Стойчева, Ива Иванова, Еленка Димитрова и Надежда Панайотова от ІІІ в клас; Кремена Гочева и Кристин данданова от ІІІ г клас; Илая Маринова и Симона Димитрова от ІV а клас; Николета Янкова и Мария вълкова от ІV в клас и Даниела Койнова от ІV г клас.

  Всеки четвъртък по желание на петокласниците - основоположници  Росен Русев, Георги Димитров, Иван Пасков, Татяна Станкова и Явора Запрянова провеждам извънредни занятия.