Участие на "Сръчните алековци" в Шеста национална среща-семинар на общност "Начално образование"

01.02.2011 23:43

На 29.01. и 30.01. 2011 г. в Димитровград се проведе Шестата национална среща на общност "Начално образование". В срещата участваха начални учители от цялата страна, публикуващи материали в bglog.net/nachobrazovanie. Първият ден премина в обучителен семинар по Гражданско образование. В програмата на втория ден беше включен мой урок по Quilling за всички участници. Помощници в обучението бяха най-сръчните от "Сръчните Алековци": Иван Пасков, Росен Велиянов, Тоника Илчева, Татяна Станкова и Явора Запрянова. Дечицата се справиха отлично и спечелиха сърцата на учителите. За награда Радиум Тутовски от Бяла Слатина им направи фокус и се снима с тях. Гордея се с вас, дечица! Г-жа Петрова