Времетраене и място на провеждане на занятията

25.10.2010 00:25

Занятията на СИП - ДБТ се провеждат всеки вторник от 12.30 ч. за І група (второкласници) и от 15.30 ч. - за ІІ група (3-4 клас). През седмица за второкласниците занятието е два учебни часа. Провеждат се в кабинет 102 на  първия етаж. Кабинетът е обзаведен по проекта "Училището - криле за мечтите ни", финансиран от Европейския социален фонд.