Рамка за снимка

20.11.2010 17:52

През следващата седмица с четвърти А, Б и Г класове в часа по ДБТ ще довършим изработването на рамката за снимка.