Рамка за снимка

12.11.2010 23:29

За часа по Домашен бит и техника в 4 клас ще ни бъдат необходими :

  1. Цветен картон с размер 70 см / 100 см или 70 см / 50 см
  2. Снимка по желание на всеки
  3. Лепило
  4. Материали за украса на рамката за снимка
  5. Линия и черен молв за чертане

Темата "Рамка за снимка" ще се вземе на 15. 11. 2010 г.; 18. 11. 2010 г.; 19. 11. 2010 г. съответно с 4 Г клас, 4 А клас и 4 Б клас.