"Детска стая. Моите идеи"

26.11.2010 17:53

За изпълнение на темата "Детска стая" в часа по ДБТ в четвърти клас за следващата седмица е ноеобходимо:

1. Празна кутия от обувки

2. Празни кутии от сапун, паста за зъби, кибрит и други видове.

3. Пъстра хяртия

4. Парчета плат.

 Учениците ще изработват макет на детска стая.