Обръщение

 

"Здравейте, малки, големи, още по-големи и много големи момичета и момчета!"

Така започваше преди години "Милион и едно желание" кака Лара.

С тези думи ви приветствам с "Добре дошли!" в сайта с милион и една красоти, създадени от сръчните Алековци.

Тук :

ще се запознаете с работата на творящите красота ученици от  ОУ "Алеко Константинов" - гр. Димитровград;

ще бъдете уведомявани за необходимите материали и пособия за часовете по Домашен бит и техника ( ДБТ) и СИП - ДБТ;

ще бъдат помествани схеми и шаблони на модели, изработвани по време на занятията в СИП -ДБТ.

Г - жа Б. Петрова